Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Chương trình CTXH

Quyết định khen thưởng tập thể cá nhân sinh viên đạt thành tích tốt trong hoạt động công tác xã hội năm học 2022-2023

Cập nhật 23/03/2024 - 01:33:09 AM (GMT+7)

Căn cứ quy định tổ chức thực hiện chương trình công tác xã hội cho sinh viên ban hành kèm quyết định số 202/QĐ-DSG-CTSV ngày 30/08/2022;

Căn cứ đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên;

Xét thành tích, kết quả tham gia hoạt động công tác xã hội của sinh viên toàn trường trong đợt tổng hợp hồ sơ tháng 10 năm 2023.

1. Tặng giấy khen và phần thưởng cho 06 tập thể và 33 cá nhân sinh viên đạt thành tích tốt trong hoạt động công tác xã hội theo danh sách đính kèm;

2. Mức thưởng kèm với giấy khen cụ thể như sau:

- Mức thưởng 700.000 đồng/suất đối với 06 tập thể sinh viên đạt thành tích cao;

- Mức thưởng 500.000 đồng/suất đối với 05 sinh viên đạt tích lũy số ngày công tác xã hội từ 55,5 ngày trở lên;

- Mức thưởng 400.000 đồng/suất đối với 09 sinh viên đạt tích lũy số ngày công tác xã hội từ 45,5 ngày đến 55 ngày;

- Mức thưởng 300.000 đồng/suất đối với 19 sinh viên đạt tích lũy số ngày công tác xã hội từ 33 ngày đến 45 ngày;

3. Các Ông/Bà Trưởng, Phó Phòng Công tác Sinh Viên, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Thường trực hội đồng thi đua - khen thưởng và những tập thể, cá nhân sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN KHEN THƯỞNG VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC  XÃ HỘI NĂM HỌC 2022-2023Sinh viên xem tại đây.

Đại diện tập thể và các cá nhân sinh viên nhận thưởng trong chương trình Lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vào lúc 18h00 ngày 25/03/2024 tại HTB trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật