Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Chương trình CTXH

Danh sách tổng hợp các hoạt động công tác xã hội do các đơn vị trong trường tổ chức từ tháng 09/2022 đến tháng 09/2023

Cập nhật 01/03/2024 - 12:36:57 AM (GMT+7)

Các hoạt động công tác xã hội tổ chức tại trường từ tháng 09/2022 đến tháng 09/2023

1. Danh sách hoạt động tháng 09/2022: Sinh viên xem tại đây

2. Danh sách hoạt động tháng 10/2022: Sinh viên xem tại đây

3. Danh sách hoạt động tháng 11/2022Sinh viên xem tại đây

4. Danh sách hoạt động tháng 12/2022Sinh viên xem tại đây

5. Danh sách hoạt động tháng 01/2023Sinh viên xem tại đây

6. Danh sách hoạt động tháng 02/2023Sinh viên xem tại đây

7. Danh sách hoạt động tháng 03/2023Sinh viên xem tại đây

8. Danh sách hoạt động tháng 04/2023Sinh viên xem tại đây

9. Danh sách hoạt động tháng 05/2023Sinh viên xem tại đây

10. Danh sách hoạt động tháng 06/2023Sinh viên xem tại đây

11. Danh sách hoạt động tháng 07/2023Sinh viên xem tại đây

12. Danh sách hoạt động tháng 08/2023Sinh viên xem tại đây

13. Danh sách hoạt động tháng 09/2023Sinh viên xem tại đây

 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật