Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Nhân Sự

ThS. Lê Thị Ngọc Phượng

ThS. Lê Thị Ngọc Phượng

Trưởng phòng

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Quản trị Kinh doanh
 • Đơn Vị: Phòng Đào tạo
 • Email: phuong.lethingoc@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp và Quản trị chiến lược)    

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật