Mã Trường

Mã Trường

Hoạt động KHCN - Giảng viên

Quyết định công nhận sách "Quản trị Quan hệ khách hàng" là bài giảng chuẩn cho môn học

Cập nhật 25/08/2023 - 11:45:05 PM (GMT+7)

Ngày 25/08/2023, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định số 213/QĐ-DSG-GT Về việc công nhận sách "Quản trị Quan hệ khách hàng" là bài giảng chuẩn cho môn học "Quản trị Quan hệ khách hàng" trong chương trình đào tạo bậc đại học.

Công nhận bài giảng "Quản trị Quan hệ khách hàng" xuất bản năm 2023 do TS. Tôn Thất Hoàng Hải (chủ biên), ThS. Dương Thiện Vũ - Khoa Quản trị Kinh doanh biên soạn, là bài giảng chính thức cho môn Quản trị Quan hệ khách hàng  trong chương trình đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Xem chi tiết quyết định tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan