Mã Trường

Mã Trường

Hoạt động KHCN - Giảng viên

Quyết định công nhận sách "Vẽ kỹ thuật cơ khí" là tài liệu giảng dạy chính thức

Cập nhật 27/06/2023 - 12:05:14 PM (GMT+7)

Ngày 27/06/2023, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định số 274/QĐ-DSG-GT Về việc công nhận sách "Vẽ kỹ thuật cơ khí" là tài liệu giảng dạy chính thức trong chương trình đào tạo bậc đại học.

Công nhận sách "Vẽ kỹ thuật Cơ khí" do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2015 (ISBN 978-604-73-3258-8) tác giả Lê Khánh Điền (chủ biên) biên soạn, là tài liệu giảng dạy chính thức môn Vẽ kỹ thuật Cơ khí trong chương trình đào tạo bậc đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Xem chi tiết quyết định tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan