Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Chương trình Đào tạo

Quy định về điều kiện, xây dựng hồ sơ, tổ chức thẩm định và kinh phí mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

Cập nhật 07/06/2017 - 11:19:40 AM (GMT+7)

Ngày 07/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành Quy định về điều kiện, xây dựng hồ sơ, tổ chức thẩm định và kinh phí mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật