Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Chương trình Đào tạo

Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm

Cập nhật 19/03/2024 - 04:44:31 PM (GMT+7)

Ngày 19/03/2024, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-DSG-SĐH về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm.

Quyết định: đính kèm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành:               CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Trình độ đào tạo:      Thạc sĩ

Mã ngành đào tạo:   8540101

Loại hình đào tạo:     Chính quy

Tổng số tín chỉ yêu cầu của Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm là 60 tín chỉ. Trong đó:

- Khối kiến thức đại cương: 1 môn học, Triết học

- Khối kiến thức cơ sở ngành gồm 8 môn học, chi tiết học phần:

 + Hóa học hóa sinh thực phẩm nâng cao

 + Vi sinh thực phẩm nâng cao

 + Độc tố trong thực phẩm

 + Phân tích thực phẩm nâng cao

 + Các tiến bộ trong kỹ thuật thực phẩm

 + Enzym trong Công nghệ Thực phẩm

 + Chuyên đề nghiên cứu: Các kỹ thuật tiên tiến trong phân tích thực phẩm

 + Chuyên đề nghiên cứu: Các kỹ thuật tiên tiến trong Công nghệ chế biến và Công nghệ sinh học thực phẩm

- Khối kiến thức chuyên ngành gồm 17 môn học tự chọn, trong đó:

 + Công nghệ sản xuất các sản phẩm thực phẩm chủ lực, chi tiết học phần:

 + Thực phẩm chức năng và Phát triển sản phẩm mới, chi tiết học phần:

 + Quản lý thực phẩm, chi tiết học phần:

- Khối kiến thức luận văn gồm 2 môn học bắt buộc và luận văn tốt nghiệp:

 Phương pháp nghiên cứu khoa học

 + Thiết kế và phân tích kết quả thí nghiệm

 + Luận văn thạc sĩ, chi tiết học phần:

       -  Định hướng nghiên cứu

       - Định hướng ứng dụng


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật