Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Chương trình Đào tạo

Quyết định V/v cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm

Cập nhật 29/04/2020 - 04:01:44 AM (GMT+7)

Ngày 13/05/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-DSG-SĐH về việc cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm

Quyết định xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành:               CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Trình độ đào tạo:      Thạc sĩ

Mã ngành đào tạo:   8540101

Loại hình đào tạo:     Chính quy

Tổng số tín chỉ yêu cầu của Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm là 60 tín chỉ. Trong đó:

- Khối kiến thức đại cương: 1 môn học (Triết học)

- Khối kiến thức cơ sở ngành gồm 7 môn học, chi tiết học phần:

 + Hóa học hóa sinh thực phẩm nâng cao

 + Vi sinh thực phẩm nâng cao

 + Độc tố trong thực phẩm

 + Các kỹ thuật tiên tiến trong phân tích thực phẩm

 + Các tiến bộ trong kỹ thuật thực phẩm

 + Thành tựu trong công nghệ sinh học thực phẩm

 + Thực hành Các kỹ thuật tiên tiến trong Công nghệ chế biến và Công nghệ sinh học thực phẩm

- Khối kiến thức chuyên ngành gồm 17 môn học tự chọn, trong đó:

 + Công nghệ sản xuất các sản phẩm thực phẩm chủ lực, chi tiết học phần:

 + Thực phẩm chức năng và Phát triển sản phẩm mới, chi tiết học phần:

 + Quản lý thực phẩm, chi tiết học phần:

- Khối kiến thức luận văn gồm 2 môn học bắt buộc và luận văn tốt nghiệp:

 Phương pháp nghiên cứu khoa học

 + Thiết kế và phân tích kết quả thí nghiệm

 + Luận văn thạc sĩ, chi tiết học phần:

  • Bảo vệ đề cương nghiên cứu
  • Luận văn tốt nghiệp

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật