Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Chương trình Đào tạo

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn ban hành Quy chế tổ chức, tuyển sinh và Quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ

Cập nhật 04/07/2023 - 09:12:36 AM (GMT+7)

Ngày 04/07/2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ra Quyết định Số 177/QĐ-DSG-SĐH về việc ban hành Quy chế tổ chứ, tuyển sinh và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn: 

Xem quy chế chi tiết tại đây.

Danh mục các biểu mẫu

Thi Tuyển đầu vào:

Đơn đăng ký dự thi/ dự tuyền

Sơ yếu lý lịch

Đơn xin chấm phúc khảo

Học Vụ:

Đơn đăng ký học bổ sung kiến thức

Đơn đăng ký học phần bổ sung

Đơn xin hoãn thi

Đơn xin tạm ngừng học

Đơn xin dự thi kết thúc học phần

Thực hiện đề cương luận văn:

Phiếu đề xuất đề tài/ đề án

Danh sách đề tài/ hướng nghiên cứu

Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ

Phiếu đăng ký đề án tốt nghiệp Thạc sĩ

Thực hiện luận văn:

Hướng dẫn trình bày luận văn, đề án tốt nghiệp thạc sĩ

Đơn xin bảo vệ luận văn/ đề án 

Đơn đề nghị thay đổi luận văn 

Lý lịch khoa học 

Bản nhận xét của người hướng dẫn luận văn thạc sĩ

Bản nhận xét của người phản biện

Phiếu chấm điểm luận văn thạc sĩ

Phiếu đánh giá đề án tốt nghiệp thạc sĩ

Biên bản họp Hội đồng chấm luận văn/ đề án tốt nghiệp thạc sĩ

Bản xác nhận chỉnh sửa luận văn

Đơn xin thực hiện đề tài mới     

Phiếu đăng ký gia hạn thời gian hoàn thành chương trình đào tạo


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật