Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Chương trình Đào tạo

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý văn bằng thạc sĩ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Cập nhật 03/09/2020 - 04:26:18 PM (GMT+7)

Ngày 21/08/2020, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn đã ban hành quyết định số 95a/QĐ-DSG-QLKH về việc Ban hành Quy định về quản lý văn bằng thạc sĩ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Quy định về quản lý văn bằng thạc sĩ đính kèm.
Sổ gốc cấp bằng Thạc sĩ Phụ lục I
Phụ lục Sổ gốc cấp bằng Thạc sĩ Phụ lục II
Sổ cấp bản sao bằng Thạc sĩ từ sổ gốc Phụ lục III
Phụ lục văn bằng Phụ lục IV
Bằng Thạc sĩ
Bản sao từ sổ gốc bằng Thạc sĩ
 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật