Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nhân Sự

CN. Nguyễn Thanh Thảo

CN. Nguyễn Thanh Thảo

Quản lý Thư viện

 • Học Hàm - Học Vị: Cử nhân
 • Lĩnh Vực: Thư viện
 • Đơn Vị: Phòng QLKH & SĐH
 • Email: thao.nguyenthanh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
   

  Quản lý thư viện STU

 • Quá Trình Đào Tạo
  • Tốt nghiệp đại học Mở TP.HCM.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật