Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nhân Sự

KS. Nguyễn Thị Hồng Vân

KS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Nhân viên Thư viện

 • Học Hàm - Học Vị: Kỹ sư
 • Lĩnh Vực: Công nghệ Thực Phẩm
 • Đơn Vị: Phòng QLKH & SĐH
 • Email: van.nguyenthihong@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
   

  Nhân viện Thư Viện STU

 • Quá Trình Đào Tạo
  • Tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm - STU.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật