Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nhân Sự

CN. Nguyễn Thị Vui

CN. Nguyễn Thị Vui

Nhân viên Thư viện

 • Học Hàm - Học Vị: Cử nhân
 • Lĩnh Vực: Thư viện
 • Đơn Vị: Phòng QLKH & SĐH
 • Email: vui.nguyenthi@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
   

  Nhân viện Thư Viện STU

  Mô tả thông tin sách theo chuẩn Marc 21 của Nhà Sách Thăng Long

   

 • Quá Trình Đào Tạo
  • Cử Nhân ngành Thông tin Thư Viện Trường Cao Đẳng Văn Hóa Tp HCM
  • Cử Nhân ngành Quản trị kinh doanh Trường ĐH Trà Vinh

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật