Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nhân Sự

KS. Bùi Văn Hồ

KS. Bùi Văn Hồ

Nhân viên Thư viện

 • Học Hàm - Học Vị: Kỹ sư
 • Lĩnh Vực: Công nghệ Thông tin
 • Đơn Vị: Phòng QLKH & SĐH
 • Email: ho.buivan@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
   

  Nhân viện Thư Viện STU

 • Quá Trình Đào Tạo
  • Cao đẳng CNTT – Trường ĐHCN Sài Gòn (Hoàn thành)
  • Đại Học CNTT – Trường ĐHCN Sài Gòn (Hoàn Thành)
  • Thạc Sĩ CNTT – Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin (Đang được đào tạo )

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật