Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Thông báo

Thông tin kết quả thực hiện Đề án liên kết năm 2018

Cập nhật 01/04/2019 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Trong năm 2018, Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN đã được xây dựng và vận hành tại địa chỉ www.stinet.gov.vn. Hệ thống đã liên kết dữ liệu của 12 đơn vị (trường đại học, viện nghiên cứu, thư viện) cùng với dữ liệu của Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Thông tin Thống kê KH&CN. Dữ liệu của các đơn vị liên kết đã được cập nhật lên Hệ thống với hơn 145.000 tài liệu thư mục của 14 đơn vị, trong đó có hơn 15.000 tài liệu toàn văn của 10 đơn vị. Hệ thống cho phép người dùng truy cập tra cứu xem thông tin thư mục và toàn văn trực tuyến các kết quả nghiên cứu, luận văn, luận án, sách, tạp chí,… của 14 đơn vị liên kết trên Hệ thống.

* Liên kết : www.stinet.gov.vn.

Hệ thống đang tiếp tục hoàn thiện và mở rộng trong năm 2019 (dự kiến trong tháng 03/2019 sẽ có buổi họp báo cáo ra mắt hệ thống và kế hoạch thực hiện năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ)

Trân trọng!