Mã Trường

Mã Trường
photo-225

Thông báo

Thay đổi thông tin truy cập CSDL Derwent Innovation (Thomson Reuters)

Cập nhật 08/09/2020 - 01:00:00 AM (GMT+7)

 

Tài khoản truy cập CSDL Derwent Innovation (Thomson Reuters)
Do tài khoản truy cập CSDL Derwent có sự thay đổi, Thư viện gửi Thầy/cô và bạn đọc thông tin tài khoản truy cập và đường dẫn mới đến CSDL Derwent Innovation (Thomson Reuters)

* Liên kết đến CSDL: https://www.derwentinnovation.com/login/

* Thông tin tài khoản đăng nhập

 

Tài khoản

Mật khẩu

duykhanh@cesti.gov.vn

duykhanh@1

duysang@cesti.gov.vn

duysang@1

 

Cần hỗ trợ thêm thông tin gì vui lòng liên hệ Thư viện.

Trân trọng!


photo-234
photo-204
photo-203
photo-205
photo-206
photo-298
photo-291
Giới Thiệu STU