Mã Trường

Mã Trường

Quản Lý SV Ngoại Trú

Thông báo kết quả dự kiến sinh viên thực hiện khai báo thông tin nội - ngoại trú năm học 2023-2024

Cập nhật 12/10/2023 - 06:19:12 PM (GMT+7)

Căn cứ Quy chế ngoại trú của Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ban hành theo Quyết định số 189/QĐ-DSG-CTSV ngày 19/8/2017; Thực hiện Thông báo số 217/TB-DSG-CTSV ngày 23/8/2023 về việc Khai báo thông tin Sinh viên nội - ngoại trú giữa khóa, cuối khóa năm học 2023 - 2024;

Thực hiện Thông báo số 240/TB-DSG-CTSV ngày 12/9/2023 về việc Khai báo thông tin Sinh viên nội - ngoại trú năm học 2023 – 2024 đối với Tân Sinh viên khóa 2023, Phòng Công tác Sinh viên công bố kết quả dự kiến sinh viên thực hiện khai báo thông tin ngoại trú năm học 2023 – 2024 như sau:

1. Sinh viên xem kết quả thực hiện khai báo ngoại trú năm học 2023 - 2024 tại Phòng Công tác Sinh viên, Văn phòng Khoa hoặc danh sách bên dưới.

2. Lớp trưởng/Bí thư các lớp thông báo kết quả dự kiến cho sinh viên lớp (danh sách kết quả được Phòng CTSV gửi qua email).

3. Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về kết quả liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A406) trước ngày 26/10/2022 để được giải quyết. 

4. Những Sinh viên chưa thực hiện hoặc Khai báo thiếu thông tin (thông tin CCCD, thông tin địa chỉ,…) vui lòng khai báo lại theo đường link bên dưới:

http://bit.ly/GIAY_BAO_DIA_CHI_NOI_NGOAI_TRU_BO_SUNG_NAM_HOC_2023-2024

5. Thời gian thực hiện bổ sung: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/10/2023.

Kết thúc thời gian bổ sung, những trường hợp sinh viên có tên tại mục 4 của thông báo này nếu vẫn không thực hiện, Nhà trường sẽ tiến hành khóa cổng thông tin đào tạo và trừ điểm rèn luyện theo quy định.

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN KHAI BÁO THÔNG TIN NGOẠI TRÚ

Khoa Cơ khí: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa  Điện - Điện tử: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Công nghệ thông tin: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Kỹ thuật công trìnhSinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Design: Sinh viên xem danh sách tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật