Mã Trường

Mã Trường

Quản Lý SV Ngoại Trú

Thông báo về việc khai báo thông tin Sinh viên nội - ngoại trú giữa khóa, cuối khóa năm học 2023 – 2024

Cập nhật 24/08/2023 - 04:25:40 PM (GMT+7)

Căn cứ theo Quyết định số 189/QĐ-DSG-CTSV ngày 19/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc ban hành Quy chế ngoại trú của Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn;

Thực hiện kế hoạch năm học 2023 - 2024, Nhà trường thông báo thực hiện khai báo thông tin ngoại trú của sinh viên như sau:

1. Lớp trưởng phổ biến cho tất cả sinh viên lớp khai báo thông tin ngoại trú vào đường link

http://bit.ly/GIAY_BAO_DIA_CHI_NOI_NGOAI_TRU_NAM_HOC_2023-2024

2. Sinh viên khai báo đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

3. Thời gian từ ngày 04/09/2023 đến hết ngày 18/09/2023

4. Sau khi thực hiện khai báo ngoại trú, nếu có thay đổi chỗ ở Sinh viên có nghĩa vụ khai báo lại cho Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A.406).

*Lưu ý: Sinh viên không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy chế ngoại trú

Đề nghị các Khoa triển khai cho Cố vấn học tập đôn đốc các lớp Sinh viên nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật