Mã Trường

Mã Trường

Quản Lý SV Ngoại Trú

Thông báo kết quả chính thức về việc khai báo ngoại trú của sinh viên năm học 2020-2021

Cập nhật 09/04/2021 - 03:55:03 PM (GMT+7)

Thực hiện Quy chế ngoại trú của Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ban hành theo Quyết định số 189/QĐ-DSG-CTSV ngày 19/8/2017; Thực hiện Thông báo số 228/TB-DSG-CTSV ngày 05 tháng 10 năm 2020 và Thông báo số 269/TB-DSG-CTSV ngày 02 tháng 11 năm 2020 về việc Khai báo thông tin Sinh viên nội – ngoại trú năm học 2020 – 2021

Nhà trường thông báo kết quả sinh viên thực hiện khai báo thông tin ngoại trú năm học 2020 - 2021 nhu sau:

1. Sinh viên xem kết quả thực hiện khai báo ngoại trú năm học 2020 - 2021 tại Phòng Công tác Sinh viên, Văn phòng Khoa hoặc link bên dưới.

2. Lớp trưởng/ Bí thư các lớp liên hệ văn phòng khoa để nhận kết quả và thông báo cho sinh viên lớp.

3. Các trường hợp sinh viên không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường.

Danh sách tổng hợp việc khai báo ngoại trú:

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Design

Khoa Kỹ thuật công trình


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật