Mã Trường

Mã Trường

Quản Lý SV Ngoại Trú

Thông báo về việc khai báo thông tin Sinh viên ngoại trú năm học 2019-2020

Cập nhật 15/07/2020 - 05:29:17 PM (GMT+7)

Căn cứ theo Quyết định số 189/QĐ-DSG-CTSV ngày 19/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc ban hành Quy chế ngoại trú của Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn;
Sau một khoảng thời gian tạm dừng đến trường do dịch Covid-19, nhiều Sinh viên đã thay đổi về nơi cư trú, Nhà trường thông báo thực hiện khai báo thông tin ngoại trú của sinh viên (học kỳ II) năm học 2019 – 2020 như sau:
- Lớp trưởng phổ biến cho tất cả sinh viên lớp khai báo thông tin ngoại trú vào đường link:
http://bit.ly/GIAY_BAO_DIA_CHI_NGOAI_TRU (được đăng tại http://www.stu.edu.vn./ và FB: Phòng Công Tác Sinh Viên - ĐH Công Nghệ Sài Gòn);
- Sinh viên khai báo đầy đủ thông tin theo yêu cầu;
- Thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/07/2020;
- Sau khi thực hiện khai báo ngoại trú, nếu có thay đổi chỗ ở Sinh viên có nghĩa vụ khai báo lại cho Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A.406).
Đề nghị các Khoa triển khai cho Cố vấn học tập đôn đốc các lớp Sinh viên nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật