Mã Trường

Mã Trường

Quản Lý SV Ngoại Trú

Thông báo kết quả sinh viên thực hiện khai báo thông tin ngoại trú năm học 2019-2020

Cập nhật 07/12/2019 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Thực hiện quy chế ngoại trú của sinh viên hệ chính quy trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ban hành theo quyết định số 189/QĐ-DSG-CTSV ngày 19/08/2017; Thực hiện theo thông báo số 205/TB-DSG-CTSV ngày 30 tháng 09 năm 2019 về việc khai báo thông tin sinh viên ngoại trú năm học 2019-2020, nhà trường thông báo kết quả sinh viên thực hiện khai báo thông tin ngoại trú năm học 2019-2020 như sau:

1. Sinh viên xem kết quả chính thức tại link bên dưới.

2. Lớp trưởng/Bí thư các lớp liên hệ văn phòng khoa để nhận kết quả và thông tin về sinh viên lớp.

3. Những trường hợp sinh viên không thực hiện khai báo thông tin ngoại trú sẽ bị xứ lý theo quy định của nhà trường.

Kết quả khai báo thông tin ngoại trú:

Khoa Cơ khí

khoa Điện - Điện tử

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Kỹ thuật công trình

Khoa Design


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật