Mã Trường

Mã Trường

Quản Lý SV Ngoại Trú

Thông báo kết quả dự kiến sinh viên thực hiện khai báo thông tin ngoại trú năm học 2019-2020

Cập nhật 18/11/2019 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Căn cứ Quy chế ngoại trú của Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ban hành theo Quyết định số 189/QĐ-DSG-CTSV ngày 19/8/2017; Thực hiện Thông báo số 205/TB-DSG-CTSV ngày 30 tháng 9 năm 2019 về việc Khai báo thông tin Sinh viên ngoại trú năm học 2019 - 2020, Phòng Công tác Sinh viên công bố kết quả dự kiến sinh viên thực hiện khai báo thông tin ngoại trú năm học 2019 – 2020:

Sinh viên xem kết quả thực hiện khai báo ngoại trú năm học 2019 - 2020 tại link bên dưới.

Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về kết quả liên hệ trực tiếp phòng Công tác Sinh viên (Phòng A406) trước ngày 31/11/2019 để được giải quyết. Các trường hợp trễ hạn Phòng sẽ không giải quyết.

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Kỹ thuật công trình

Khoa Design

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật