Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo về việc tổng hợp “Kết quả thực hiện chương trình công tác xã hội của sinh viên”, năm học 2018-2019

Cập nhật 03/10/2019 - 01:00:00 AM (GMT+7)

     Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

     Nhà trường thông báo đến tất cả các Khoa việc tổng hợp kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội (CTXH) của Sinh viên trong năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa Đại học 2016, 2017, 2018; Cao đẳng 2017, 2018 như sau:

1. Các lớp tổng hợp hổ sơ theo mẫu chung bao gồm:

  • Báo cáo tổng kết việc thực hiện ngày CTXH của từng sinh viên (Mẫu 01-CTXH)
  • Giấy xác nhận nội dung và số ngày CTXH của cá nhân sinh viên, các loại minh chứng kèm theo.
  • Báo cáo tổng kết việc thực hiện ngày CTXH theo lớp nộp văn bản (Mẫu 02-CTXH)
  • Thời gian nộp: Từ ngày 09/10/2019 đến 17h00 ngày 31/10/2019 tại Phòng Công tác Sinh viên - A406.

2. Sinh viên tổng hợp và báo cáo các hoạt động thực hiện từ ngày 05/09/2018 đến 05/09/2019. Các hoạt động nằm ngoài thời gian trên sẽ không tổng hợp công nhận trong đợt này, sinh viên lưu giữ và tổng hợp vào đợt cuối khóa học.

3. Giấy xác nhận CTXH nếu do đơn vị ngoài trường xác nhận, Nhà trường chỉ công nhận các  hoạt động do chính quyền, các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội liên hiệp thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ,... tại các cấp và địa phương tổ chức.

Sinh viên tải mẫu tổng hợp tại đây

     

Các biểu mẫu:

        

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật