Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Danh sách tổng hợp số ngày công tác xã hội của sinh viên khóa cuối tính đến ngày 7/8/2015 (Những lớp có cá nhân nộp trong đợt nộp cá nhân của tháng 8/2015)

Cập nhật 19/08/2015 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Sinh viên lưu ý: Chỉ có thông tin của các lớp có sinh viên nộp ngày Công tác xã hội trong đợt nộp cá nhân của tháng 8/2015 mới được post lên trong mục này.

1. Khoa Cơ khí

    Bảng tổng hợp của Khoa

    Bảng tổng hợp của lớp D11_CDT01

 

2. Khoa Công Nghệ Thực Phẩm

    Bảng tổng hợp của Khoa

   Bảng tổng hợp của lớp D11_TP01

   Bảng tổng hợp của lớp D11_TP02

   Bảng tổng hợp của lớp C12_TP01

 

3. Khoa Công Nghệ Thông Tin

    Bảng tổng hợp của Khoa

   Bảng tổng hợp của lớp D11_TH01

   Bảng tổng hợp của lớp C12_TH02

 

4. Khoa Điện - Điện tử

     Bảng tổng hợp của Khoa

   Bảng tổng hợp của lớp D11_VT01

 

5. Khoa Design

     Bảng tổng hợp của Khoa

 

    Bảng tổng hợp của lớp D11_MT4NT

    Bảng tổng hợp của lớp C12_MT4NT

 

 

 

6. Khoa Quản Trị Kinh Doanh

     Bảng tổng hợp của Khoa

   Bảng tổng hợp của lớp D11_KD01

   Bảng tổng hợp của lớp D11_TC01

   Bảng tổng hợp của lớp D11_TC02

   Bảng tổng hợp của lớp C12_KD03

   Bảng tổng hợp của lớp C12_KD04

   Bảng tổng hợp của lớp C12_KD05

   Bảng tổng hợp của lớp C12_KD06

    Bảng tổng hợp của lớp C12_KD07

   Bảng tổng hợp của lớp C12_KD08

   Bảng tổng hợp của lớp C12_KT01

   Bảng tổng hợp của lớp C12_KT02

 

 

7. Khoa Kỹ Thuật Công Trình

 

     Bảng tổng hợp của Khoa

    Bảng tổng hợp của lớp C12_XD01

    Bảng tổng hợp của lớp C12_XD03

 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật