Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo Kết quả tổng hợp ngày CTXH của sinh viên hệ đại học khóa 2013 và cao đẳng khóa 2014 (đợt tháng 6/2017 năm học 2016 - 2017)

Cập nhật 19/07/2017 - 01:00:00 AM (GMT+7)

cbf8a289f1834c2f777709f05a610230.gif

Sinh viên xem kết quả tại đây:

1. Hệ Cao đẳng.

2. Hệ Đại học.

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật