Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo tổng hợp hồ sơ công tác xã hội sinh viên Đại học khóa 2015 và Cao đẳng khóa 2016

Cập nhật 20/05/2019 - 03:35:58 PM (GMT+7)
Thông báo tổng hợp hồ sơ công tác xã hội sinh viên Đại học khóa 2015 và Cao đẳng khóa 2016

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên Đại học khóa 2015 và Cao đẳng 2016 việc tổng hợp kết quả thực hiện chương trình công tác xã hội.

Hồ sơ tổng hợp và nộp theo lớp (không nhận hồ sơ cá nhân). Sinh viên tổng hợp những hoạt động chưa tổng hợp những năm trước đến tháng 04/2019.

Sinh viên vui lòng xem kỹ thông báo và Danh sách tổng hợp số ngày CTXH đính kèm, những sinh viên chưa hoàn thành sắp xếp thực hiện ngày CTXH để kịp thời bổ sung hồ sơ hoàn tất thủ tục ra trường vào tháng 08/2019.

Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Kỹ thuật công trình

Khoa Design

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật