Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo về kết quả tổng hợp dự kiến ngày Công tác xã hội của sinh viên và tổng hợp hồ sơ công tác xã hội cá nhân hệ Đại học khóa 2017 và Cao đẳng khóa 2018

Cập nhật 08/11/2021 - 02:48:33 PM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

 1. Sinh viên xem danh sách tổng hợp ngày CTXH đã thực hiện bên dưới.
  Hoặc tại cổng thông tin sinh viên (ctsv.stu.edu.vn).
 2. Những trường hợp đã nộp hồ sơ nhưng cần bổ sung hồ sơ để được công nhận ngày CTXH do thiếu minh chứng (Cột số ngày CTXH bổ sung minh chứng đợt tổng hợp tháng 06/2021 trong danh sách tổng hợp) hoặc có khiếu nại, thắc mắc về ngày CTXH, hạn chót bổ sung minh chứng và nộp đơn khiếu nại từ ngày 08/11/2021 đến 17h00 ngày 19/11/2020.
 3. Những cá nhân sinh viên chưa hoàn thành số ngày CTXH theo quy định vui lòng tổng hợp hồ sơ và nộp về cho Phòng Công tác Sinh viên từ ngày 08/11/2021 đến 19/11/2021. Sinh viên nộp hồ sơ cá nhân qua 2 phương thức:
  1. Nộp trực tiếp tại Phòng CTSV – A406 – Theo giờ hành chính làm việc trong tuần.
  2. Nộp online qua link: 
   https://bit.ly/TONG_HOP_HO_SO_CTXH_CA_NHAN_DH2017_CD2018
 4. Sinh viên có khiếu nại, thắc mắc hồ sơ ngày CTXH, sinh viên gửi ý kiến qua 2 hình thức:
  1. Nộp trực tiếp tại Phòng CTSV – A406 – Theo giờ hành chính làm việc trong tuần.
  2. Nộp online qua link:
   https://bit.ly/PHIEU_KHIEU_NAI_THAC_MAC_NGAY_CTXH_DH2017_CD2018

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGÀY CTXH (KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐỢT TỔNG HỢP THÁNG 06/2021):

Khoa Cơ khí: Sinh viên xem tại đây.

Khoa Điện - Điện tử: Sinh viên xem tại đây.

Khoa Công nghệ thông tin: Sinh viên xem tại đây.

Khoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem tại đây.

Khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên xem tại đây.

Khoa Kỹ thuật công trình: Sinh viên xem tại đây.

Khoa Design: Sinh viên xem tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật