Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo danh sách kết quả dự kiến tổng hợp ngày CTXH các khóa năm học 2019-2020

Cập nhật 09/03/2021 - 04:39:47 PM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

Phòng Công tác sinh viên (Phòng CTSV) đã tổng hợp kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội trong năm học 2019-2020 của sinh viên tính từ  ngày 05/09/2019 đến 05/09/2020. Phòng CTSV thông báo như sau:

  1. Kết quả tổng hợp được gửi về văn phòng Khoa, gồm:
  • Danh sách tổng hợp kết quả dự kiến số ngày công tác xã hội đã thực hiện (Tổng hợp tất cả số ngày CTXH đã thực hiện).         
  • Phiếu xử lý hồ sơ Công tác xã hội đợt tháng 10/2020 (Hồ sơ nộp của năm học 2019-2020).
  1. Sinh viên xem kết quả tổng hợp tại VP Khoa, website trường hoặc fanpage Phòng CTSV theo link bên dưới; Sinh viên kiểm tra kết quả số ngày được công nhận, chưa công nhận không được công nhận cụ thể trên Phiếu xử lý hồ sơ công tác xã hội.
  2. Những trường hợp đã nộp hồ sơ đợt tháng 10/2020 nhưng chưa được công nhận ngày CTXH do thiếu minh chứng, sinh viên sẽ bổ sung hồ sơ từ ngày 09/03/2021 đến 23/03/2021.
  3. Mọi ý kiến khiếu nại, thắc mắc về ngày CTXH sinh viên liên hệ trực tiếp phòng CTSV – Phòng A406 từ ngày 09/03/2021 đến 17h00 ngày 23/03/2021.

Danh sách tổng hợp kết quả thực hiện ngày CTXH các khóa:

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Kỹ thuật công trình

Khoa Design

Phiếu xử lý hồ sơ CTXH các lớp trong đợt nộp hồ sơ từ ngày 05/09/2019 đến ngày 05/09/2020.

Khoa Cơ khí

C18_CDT01

D17_CDT01

D17_CDT02

D17_CDT03

D17_CDT04

D18_CDT01

D18_CDT02

D18_CDT03

D18_CDT04

D19_CDT01

D19_CDT02

Khoa Điện - Điện tử

C18_DDT01

D17_DDT01

D17_DDT02

D17_DDT03

D17_DDT04

D17_VT01

D18_DDT01

D18_DDT02

D18_DDT03

D18_VT01

D19_DDT01

D19_VT01

Khoa Công nghệ thông tin

C18_TH01

D17_TH01

D17_TH02

D17_TH03

D17_TH04

D17_TH05

D17_TH06

D17_TH07

D17_TH08

D17_TH09

D17_TH10

D18_TH01

D18_TH02

D18_TH03

D18_TH04

D18_TH05

D18_TH06

D18_TH07

D18_TH08

D18_TH09

D18_TH10

D18_TH11

D18_TH12

D18_TH13

D18_TH14

D19_TH01

D19_TH02

D19_TH03

D19_TH04

D19_TH05

D19_TH06

D19_TH07

D19_TH08

D19_TH09

Khoa Công nghệ thực phẩm

D17_TP01

D17_TP02

D17_TP03

D17_TP04

D18_TP01

D18_TP02

D18_TP03

D18_TP04

D19_TP01

D19_TP02

Khoa Kỹ thuật công trình

D17_XD01

D17_XD02

D17_XD03

D17_XD04

D18_XD01

D18_XD02

D19_XD01

D19_XD02

Khoa Design

C18_TK3DH

C18_TK4NT

D17_TK1TD

D17_TK2TT

D17_TK3DH

D17_TK4NT

D18_TK2TT

D18_TK3DH

D18_TK4NT

D19_TK1TD

D19_TK2TT

D19_TK3DH

D19_TK4NT

Khoa Quản trị kinh doanh

C18_KD01

D17_KD01

D17_KD02

D17_KD03

D17_MAR01

D17_MAR02

D17_MAR03

D17_MAR04

D17_TC01

D17_TC02

D18_KD01

D18_KD02

D18_KD03

D17_MAR01

D18_MAR02

D18_MAR03

D18_MAR04

D18_MAR05

D18_TC01

D18_TC02

D18_TC03

D19_QT01

D19_QT02

D19_QT03

D19_QT04

D19_QT05

D19_QT06

D19_QT07

D19_QT08

D19_QT09

D19_QT10

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật