Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo kết quả chính thức tổng hợp ngày công tác xã hội sinh viên các khóa năm học 2019-2020

Cập nhật 29/03/2021 - 11:42:41 AM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn; Thông báo số 219/TB-DSG-CTSV ngày 28/09/2020 về việc tổng hợp kết quả thực hiện chương trình công tác xã hội của sinh viên các khóa, năm học 2019-2020; Thông báo số 02 ngày 09/03/2021 về kết quả tổng hợp dự kiến số ngày CTXH của sinh viên các khóa đợt tháng 10/2020, năm học 2019-2020.

Nhà trường thông báo đến sinh viên kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội trong năm học 2019-2020 của sinh viên sau khi bổ sung hồ sơ đợt tháng 10/2020, như sau:

  1. Sinh viên liên hệ văn phòng khoa, Phòng Công tác sinh viên hoặc tại link bên dưới để xem kết quả thực hiện.
  2. Đối với yêu cầu bổ sung hồ sơ, nếu sinh viên không thực hiện bổ sung thì ngày công tác xã hội đó sẽ không được công nhận.
  3. Tập thể và cá nhân sinh viên có thành tích tốt trong hoạt động công tác xã hội năm học 2019-2020 sẽ được tặng giấy khen và phần thưởng khuyến khích theo qui định khen thưởng của nhà trường.

Danh sách tổng hợp ngày CTXH đã thực hiện của sinh viên các khóa tính đến ngày 05/09/2020 (Đã bổ sung hồ sơ):

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Kỹ thuật công trình

Khoa Design

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật