Mã Trường

Mã Trường

Quản Lý SV Ngoại Trú

Mẫu tổng hợp danh sách sinh viên ngoại trú (Dành cho lớp trưởng thực hiện)

Cập nhật 12/10/2009 - 09:08:29 AM (GMT+7)
(không có)

Sinh viên tại mẫu tại đây. DS Ngoai Tru - Khoalop(mau).xls

Hướng dẫn thực hiện:

1. Sinh viên tải file về máy tính, lưu lại với tên mới đã được thay chữ "Khoa" và chữ "lop", bỏ phần "(mau)".

Quy ước:
Khoa Công nghệ Thực phẩm --> CNTP
Khoa Công nghệ Thông tin  --> CNTT
Khoa Kỹ thuật Công trình --> KTCT
Khoa Quản trị Kinh doanh --> QTKD
Khoa Cơ khí --> CK
Khoa Điện Điện Tử --> DDT
Khoa Design --> MTCN

Ví dụ: Lớp TP 206.1 thuộc khoa Công nghệ Thực phẩm, lưu tên file như sau: DS Ngoai Tru - CNTP2061.xls

2. Sinh viên khi nhập dữ liệu yêu cầu dùng font Times New Roman, cỡ chữ theo đúng vị trí đang nhập, tuyệt đối không thay đổi các phần định dạng nội dung của file (đậm nhạt, cỡ chữ, font chữ, kích thước các cột, nội dung).

Lưu ý: Phần "Họ và tên", trong file có chuẩn bị sẵn 2 cột riêng, 1 cột dùng nhập "Họ và chữ lót", 1 cột dùng nhập "Tên".

3. Sau khi đã tổng hợp xong, Lớp trưởng nộp toàn bộ Giấy xác nhận Ngoại trú cùng 01 bản in và file tổng hợp danh sách của lớp về Phòng Công tác HSSV (C209).

File có thể nộp trực tiếp hoặc gửi về địa chỉ: lam.duongson@stu.edu.vn

Các lớp hoàn thành và nộp về Phòng Công tác HSSV trước 16 giờ 30 ngày 24/10/ 2009.

Mọi thắc mắc hoặc gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp Phòng hoặc gửi thư về địa chỉ trên để được hướng dẫn cụ thể.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật