Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

V/v: Thông báo học tin học chuyên ngành 1 (SAP-ETABS) hệ HCĐH

Cập nhật 25/02/2010 - 05:33:35 PM (GMT+7)
(không có)

- Lớp XD308.4: học buổi SAP2000 cuối cùng vào thứ 5, ngày 25/2/2010 lúc 18h00 tại phòng máy B110.

- Lớp XD308.3+4: học ETABS vào sáng Chủ nhật 28/2/2010 lúc 8h00, phòng học 308A


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật