Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo đổi lịch duyệt bài ĐA kết cấu thép HK 2_NH 2023-2024, Thầy Huỳnh Thanh Vũ

Cập nhật 29/03/2024 - 04:34:48 PM (GMT+7)

Buổi

Nội dung

Địa điểm

Ngày

Giờ

1

  • Xác định kích thước khung ngang

Khoa KTCT

01/03/2024

15h30 - >17

(đi theo nhóm 5-7 SV)

2

  • Tính toán tải trọng tác dụng lên khung ngang

08/04/2024

3

  • Xác định nội lực khung ngang và tổ hợp nội lực
  • Bản vẽ mặt cắt khung ngang, mặt bằng, hệ giằng mái, giằng cột

15/04/2024

4

  • Thiết kế cột

22/04/2024

5

  • Bản vẽ chi tiết cột, chân cột, vai cột

29/04/2024

6

  • Thiết kế dàn mái

06/05/2024

7

  • Bản vẽ chi tiết mái

13/05/2024

8

  • Tổng duyệt

20/05/2024


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật