Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Lịch bảo vệ ĐA Thiết kế công trình dân dụng, Học kỳ 1, Năm học 2022-2023

Cập nhật 08/12/2022 - 05:13:54 PM (GMT+7)

Tất cả sinh viên làm ĐA Thiết kế công trình dân dụng Học kỳ 1_Năm học 2022-2023

Thời giang: 12g45 ngày 10/12/2022.

Tại Văn phòng khoa.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật