Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ CỦA THẠC SĨ PHẠM QUỐCLÂM

Cập nhật 10/06/2009 - 06:01:21 PM (GMT+7)
(không có)
  • SINH VIÊN HỆ HCĐH LÀM LVTN DO ThS. PHẠM QUỐC LÂM KIỂM TRA GIỮA KỲ, SẼ GẶP THẦY LÚC 14G, THỨ 7, NGÀY 13/6/2009 TẠI VPK KTCT.
  • SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG DO ThS. PHẠM QUỐC LÂM KIỂM TRA GIỮA KỲ, SẼ GẶP THẦY LÚC 10G, THỨ 7, NGÀY 13/6/2009 TẠI VPK KTCT.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật