Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Lich bảo vệ ĐA Bê tông cốt thép 1_Lớp D20_XD02 & làm lại_Thầy Nguyễn Duy Cường HK 2 NH 2021-2022

Cập nhật 23/06/2022 - 02:39:44 AM (GMT+7)

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN BTCT1

LỚP D20_XD02 VÀ LÀM LẠI

GVHD: NGUYỄN DUY CƯỜNG

 

LỊCH BẢO VỆ: 8H30 THỨ 6, NGÀY 01.07.2022 TẠI VĂN PHÒNG KHU THÍ NGHIỆM KHOA KTCT

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật