Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Đề ĐA Bê tông cốt thép 2-Lớp L21_XD01+L20_XD01-Thầy Nguyễn Duy Cường- Học kỳ 1 năm học 2021-2022

Cập nhật 13/05/2022 - 11:07:27 AM (GMT+7)

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BTCT II

Lớp: L20_XD01 + L21_XD01

GVHD: ThS. Nguyễn Duy Cường (0919 403 654)

Danh sach đề: xem chi tiết tại đây

Giao đề:  Các bạn vào đường link bên dưới để tải đề:

https://drive.google.com/drive/folders/1z5-ceyRqDjf7DbWc9xoz7pIYftogOvwo?usp=sharing

Đề bài đồ án có tên là 1 - S: nghĩa là lấy file kiến trúc số 1, chọn lấy một mặt bằng sàn tầng nào có nhiều tầng giống nhau, sau đó bố trí mặt bằng kết cấu và chọn sơ bộ kích thước tiết diện các cấu kiện, riêng cột chọn kích thước cho tầng dưới cùng và thiết kế hoàn chỉnh (có thống kê cốt thép) sàn tầng đó, tức là thiết kế và vẽ hoàn chỉnh kết cấu sàn.

Ngoài ra, lựa chọn một dầm dọc trục bất kỳ để thiết kế dầm đó.

Phần bản vẽ khổ A3: mặt bằng kết cấu dầm sàn, mặt bằng lưới cột tầng dưới cùng; mặt bằng bố trí thép sàn và ít nhất 2 mặt cắt sàn. Mặt cắt dọc, ngang dầm.

Ghi chú:

Khi sơ bộ tiết diện cột tầng dưới cùng, nếu trong đề có mặt cắt, hoặc mặt đứng có ghi số tầng cụ thể thì làm theo số tầng có trong đề. Nếu trong đề không có mặt cắt, hoặc mặt đứng thì chọn công trình có 9 tầng để sơ bộ tiết diện cột.

Trình bày:

Đính bản vẽ (kiến trúc, kết cấu) vào sau thuyết minh và đóng thành tập A4.
Thuyết minh có thể viết tay hoặc đánh máy, rõ ràng, sạch đẹp.

Lịch duyệt bài và bảo vệ đồ án:

- Tiết 13, 14, 15 các ngày thứ 6 theo thời khoá biểu, tại phòng C401, cụ thể:

+  Ngày 13-05-2022: Duyệt nội dung: Chọn phương án kết cấu dầm sàn hợp lý. Tính toán và chọn sơ bộ tiết diện cho phương án kết cấu được bố trí. Thiết lập mặt bằng kết cấu dầm sàn, lưới cột tầng trệt.

+  Ngày 27-05-2022: Duyệt nội dung: Tính toán và thiết kế sàn (Sơ đồ tính; Xác định tải trọng; Tính toán nội lực; Tính toán cốt thép; Kiểm tra võng sàn)

+  Ngày 10-06-2021: Duyệt nội dung: Tính toán và thiết kế sàn (Bố trí cốt thép sàn, thống kê thép)

+ Ngày 24-06-2022: Duyệt nội dung: Tính toán và thiết kế dầm dọc (Sơ đồ tính; Xác định tải trọng; Tính toán nội lực; Tính toán cốt thép; Bố trí cốt thép dầm, thống kê thép).

+ Ngày 01-07-2022: Bảo vệ

- Duyệt bài tối thiểu 02 lần mới được bảo vệ.

 

 

NGÀY RA ĐỀ 11/05/2022


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật