Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Tổng kết Thực tập tốt nghiệp

Cập nhật 16/06/2020 - 08:05:52 AM (GMT+7)

Tổng kết Thực tập tốt nghiệp

14g thứ Ba ngày 16/6/2020 tại phòng 801C, Ban chủ nhiệm khoa Kỹ thuật Công trình gặp gỡ tất cả sinh viên đang thực tập tốt nghiệp về tham dự buổi tổng kết Thực tập tốt nghiệp.

Tại đây, sinh viên được giao lưu học hỏi với chuyên gia kỹ sư công trường về các kiến thức thực tiễn công trường, được giải đáp thắc mắc cho sinh viên về các phương pháp thi công mới và Ban chủ nhiệm khoa giải đáp thắc mắc về nội dung LVTN.


Giới Thiệu STU