Hoạt động học tập

In

Lớp tiếng anh chuyên ngành nâng cao

Cập nhật 26/04/2016 - 03:14:15 PM (GMT+7)

Khoa Kỹ thuật Công trình có tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên có năng lực, ham thích và tự nguyện đăng ký học thêm tiếng Anh chuyên ngành do một số giảng viên của khoa phụ trách.

ThS. Hà Công Huy và sinh viên lớp tiếng Anh chuyên ngành nâng cao - Môn nền móng

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS