Hoạt động học tập

In

CHUNG KẾT CUỘC THI TÔI LÀ KỸ SƯ

Cập nhật 21/04/2016 - 08:35:00 AM (GMT+7)

Sinh viên trong nhóm thi Tôi là Kỹ sư do khoa KTCT tổ chức

Thầy Phó trưởng khoa KTCT phát phần thưởng cho sinh viên đạt giải cao

 

 

 

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo