Mã Trường

Mã Trường

Khoa Công nghệ Thông tin

Danh sách SV_GV hướng dẫn LVTN (Đại học 2016, Cao đẳng 2017 và các khóa cũ làm lại) + Lịch gặp GVHD

Cập nhật 09/10/2020 - 09:04:09 AM (GMT+7)

Các bạn sinh viên được làm LVTN đợt 2 năm 2020 xem "Danh sách SV_GVHD" và "Lịch gặp GVHD" dưới đây nhé (Có cập nhật 12/10/2020)

Lưu ý: Những bạn không đăng ký môn học hoặc không đủ điều kiện làm LVTN mặc định không có tên trong danh sách làm LVTN (Dò tên trong sheet DSSV_ĐKMH_Gốc ĐT)


Tin Nổi Bật