Mã Trường

Mã Trường

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo về ngày Hội đồng bảo vệ Luận văn tốt nghiệp + Mẫu đĩa CD nộp trong ngày bảo vệ

Cập nhật 15/01/2024 - 10:57:16 PM (GMT+7)

Các bạn sinh viên xem thông báo về ngày Hội đồng bảo vệ Luận văn tốt nghiệp (Thứ Hai ngày 22/01/2024) + Mẫu đĩa CD sẽ nộp trong ngày Hội đồng dưới đây


Tin Nổi Bật