TB Khoa.CNTT

In

Thông báo v/v đăng ký hướng chủ đề và GVHD Luận văn tốt nghiệp dành cho Bậc Đại học

Cập nhật 04/04/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Sinh viên Cao đăng và Liên thông: Đăng ký trực tiếp tại văn phòng Khoa (gặp cô Kim Dung - thư ký)

Bậc Đại học vào line: http//dangkylvtn.fitstu.net

Các Nội Dung Liên Quan


Thông Báo