Giới thiệu trường

In

Sứ mạng

Cập nhật 10/06/2009 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với các trình độ: Trung học, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng công nghệ, có phẩm chất đạo đức tốt, có văn hóa, ngoại ngữ và chuyên môn nghiệp vụ giỏi phù hợp ngày càng cao nhu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội, của đất nước, của cộng đồng và nhu cầu học tập của nhân dân.


Các Nội Dung Liên Quan


Tính Năng Thường Dùng

photo-100
photo-101
photo-102
photo-99

VIDEO CLIPS