Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 dành cho sinh viên đại học, liên thông đại học và cao đẳng các khóa

Cập nhật 13/04/2024 - 02:16:38 AM (GMT+7)

1. Thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 dành cho sinh viên đại học, liên thông đại học và cao đẳng các khóa (xem chi tiết)

2. Thông báo thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 áp dụng chung cho sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông đại học (xem chi tiết)

3. Kết quả xét theo điều kiện và hình thức thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa

     - Đại học
       + Khoa Cơ khí (xem chi tiết)
       + Khoa Điện - điện tử (xem chi tiết)
       + Khoa Công nghệ thông tin (xem chi tiết)
       + Khoa Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)
       + Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)
       + Khoa Kỹ thuật công trình (xem chi tiết)
       + Khoa Design (xem chi tiết)
   
 - Cao đẳng (xem chi tiết)
     - Liên thông đại học (xem chi tiết)

4. Danh sách môn học Bài thi tốt nghiệp cuối khóa đăng ký trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (xem chi tiết)

5. Hướng dẫn các bước đăng ký môn học đăng ký môn học trực tuyến (xem Mục III) (xem chi tiết)
       
Lưu ý: Sinh viên lọc theo môn học (Xem mã môn học mục ở 4) để tìm môn đăng ký

6. Quyết định mức thu học phí Bài thi tốt nghiệp năm học 2023 - 2024 của đại học khóa 2020, cao đẳng và các khóa cũ (xem chi tiết)


Tin Nổi Bật