Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Thông báo v/v nhận hồ sơ ra trường của sinh viên tốt nghiệp_Đợt xét tháng 06/2022

Cập nhật 22/06/2022 - 11:24:35 AM (GMT+7)

1.Thông báo v/v nhận hồ sơ ra trường của sinh viên tốt nghiệp_Đợt xét tháng 06/2022 (xem chi tiết)

2. Danh sách sinh viên tốt nghiệp (xem chi tiết)

3. Danh sách sinh viên chưa hoàn tất hồ sơ/học phí (xem chi tiết)
    Yêu cầu với các mục cần bổ sung:

  • Mục (1) Sinh viên nộp 06 hình 3x4 (chụp không quá 6 tháng) tại P. Đào tạo. Yêu cầu: Nam mặc áo sơ mi thắt cà vạt; Nữ mặc áo dài;
  • Mục (2) Sinh viên còn nợ học phí phải đóng trả tại P. Kế hoạch tài chính và nộp bản sao biên lai học phí cho P. Đào tạo;
  • Mục (3) Sinh viên nộp 01 bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (có công chứng) cho P. Đào tạo;
  • Mục (4) Sinh viên nộp 02 bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng (có công chứng) cho P. Đào tạo;
  • Mục (5) Sinh viên kiểm tra và ký xác nhận thông tin cá nhân được ghi trên văn bằng/chứng chỉ (nhận phiếu kiểm tra tại P. Đào tạo);
  • Mục (6) Sinh viên chưa hoàn thành hồ sơ tại P. Công tác sinh viên (ngày công tác xã hội, cam kết vay vốn, ...) liên hệ P. CTSV để được hướng dẫn;
  • Mục (7) Sinh viên chưa nộp quyển báo cáo Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp, liên hệ Vp.Khoa để được hướng dẫn.

Các Nội Dung Liên Quan


Tin Nổi Bật