Mã Trường

Mã Trường

Lịch Thi

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2021 - 2022_Đại học, cao đẳng và liên thông đại học các khóa (Thời gian thi: từ ngày 06/06/2022 đến ngày 25/06/2022)_Cập nhật ngày 28/05/2022

Cập nhật 16/05/2022 - 08:24:43 AM (GMT+7)

* Thông báo thay đổi lịch thi môn Vẽ kỹ thuật_Lớp [D16+D17+D18+D21]_TP (xem chi tiết)

* Thông báo thay đổi phòng thi_Lớp D21_QT05 (xem chi tiết)

1. Lịch thi cá nhân để biết cụ thể lớp, nhóm dự thi (xem tại đây)

2. Lịch thi theo lớp (xem tại đây)

3. Lịch thi theo khoa

4. Lịch thi dành cho sinh viên liên thông đại học học ghép cùng đại học hệ chính quy (xem chi tiết)

5. Lịch thi học kỳ 2 năm học 2021 - 2022_Thi tốt nghiệp (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Tin Nổi Bật