Mã Trường

Mã Trường

Giới thiệu STU

Ban Giám Hiệu

Cập nhật 09/04/2020 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Đứng đầu nhà trường là Hiệu trưởng. Hiệu trưởng là người đại diện toàn diện cho nhà trường trước xã hội và pháp luật. Hiệu trưởng được Hội đồng Quản trị thống nhất bầu cử và do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định bổ nhiệm. Hiện nay Hiệu trưởng của STU là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Hào Thi.

Danh sách Ban giám hiệu 

PGS. TS. CAO HÀO THI

HIỆU TRƯỞNG


Tin Nổi Bật