Mã Trường

Mã Trường

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v các công tác tăng cường phòng dịch Covid-19 và hoạt động của Nhà trường trong tuần tiếp theo giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Cập nhật 26/07/2021 - 10:46:38 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 01/08/2021, chi tiết thông báo như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật