Mã Trường

Mã Trường

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo v/v đăng ký nhóm và hướng đề tài Luận văn tốt nghiệp (Đại học 2017, Cao đẳng 2018, Liên thông đại học và các khóa trước làm lại)

Cập nhật 12/04/2021 - 03:41:51 PM (GMT+7)

Sinh viên Đại học 2017, Cao đẳng 2018, Liên thông đại học và các khóa trước đăng ký nhóm và hướng đề tài luận văn tốt nghiệp

Sinh viên Đại học 2017, Cao đẳng 2018, Liên thông đại học và các khóa trước ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (XEM DANH SÁCH) trong Học kỳ II năm học 2020-2021 xem kĩ nội dung thông báo (download) và tiến hành đăng ký nhóm và chủ đề luận văn tốt nghiệp.

Thời gian đăng ký: 12/04/2021 – 21/04/2021

Lưu ý: sử dụng email sinh viên để đăng ký thông tin

Link đăng ký:

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật