Tuyển sinh SĐH

In

Quyết định về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017

Cập nhật 11/01/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học ngày 10/01/2018 về việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2017. Ngày 11/01/2018 Hiệu trưởng trường đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký quyết định số 05/QĐ-DSG-SĐH về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017 như sau:- Tổng điểm 02 môn Cơ bản (Toán cao cấp) và Cơ sở (Hóa học – Hóa sinh thực phẩm) đạt từ 12.00 điểm trở lên và không có môn nào dưới 5.00.

- Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt từ 5.00 điểm trở lên (thang điểm 10.00).

d0815e664a1eb4472b396d25d4a7bf4b.jpg

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS